Smečka děsu

Smečka děsu Edgar Wallace “Harry od hulánů” vstoupil do policejní stanice v Burtonově ulici, aby předložil svou propouštěcí listinu, protože byl právě propuštěn z trestnice v Dartmooru. Odpykal si sedm let, zkrácených o jednadvacet měsíců. Jeho zjizvená tvář byla zamračená. “Henry Benedorf po výkonu trestu. Mám se zde hlásit.” A pak spatřil inspektora Longa, přezdívaného […]

Read more "Smečka děsu"